Senaste nytt

Golfklubben i fullmäktige

Att bevilja fortsatt amorteringsfrihet och borgen av golfklubben var mötets stora fråga. Vänsterpartiets förslag var att sälja ut marken och fastigheten och låta den nya ägaren och föreningen göra upp sinsemellan, samt att låta överskottet av försäljning täcka borgensförlusterna och lägga övriga pengar i viktiga kärnverksamheter såsom Hemtjänst, fritidsgårdar, förbättra fysiska arbetsmiljöer i kommunens stora måltidskök samt satsa på verksamheter som gynnar jämställdheten.
Vi förlorade med 27-1 men jag inkommer med skriftlig motivering till vårt avslagsyrkande.
Angående fritidsgårdarna i övriga större tätorter framlades vikten av sociala mötesplatser i strukturerad form då många ungdomar idag möts i cybervärlden och då lätt hamnar i forum utan kritisk moderator. En firtidsgård är ungdomarnas inflytande på verksamheten med sociala kontakter med vuxna som då ska verka som förebilder.
Avslag!
De två motionerna angående borttagande delade turer inom äldreomsorgen och införande av barnomsorg på obekväm arbetstid bifölls till beredning av kommunstyrelsen.
Vår kamp fortsätter. Vi visar vad vi vill, så tydligt jag/vi bara mäktar med.
Men vi syns och märks i det politiska forumet./Jeanette

Kommentarer är avstängda.