Senaste nytt

Kommunfullmäktige

Kvällens fullmäktige och golfklubben var på tapeten. Vänsterpartiet valde att inte godkänna återrapporteringen från golfklubben då flertalet mål inte var uppfyllda. För drygt ett år sen utlovades att golfklubbens verksamhet skulle ha uppföljning och diskussion tas upp igen. Detta för att de hade dålig ekonomi och behövde kommunalt stöd för att kunna fortsätta.  Flertalet mål inte var uppfyllda då heller. Klubben vilade på aktivt deltagande av mestadels medelålders män. Vi tyckte inte att en kommunen ska vara med och finansiera detta. Det uppfyller inte kraven på kommunalt stöd som ska fyllas med ungdomar och verka för jämställda aktiviteter. Ikväll var förslaget från kommunstyrelsen att återrapporteringen skulle  godkännas och läggas till handlingarna. Men de   viktiga mål som ungdomsverksamhet och ökat antal kvinnor, så det blir en jämställd förening har inte inte uppfyllts. Därför yrkade vi avslag och  reserverade oss mot beslutet.

VA-taxan ska det bli drastiska höjningar på redan med  början detta år. 2016 sker en ökning med 10% och därefter en höjning varje år fram till 2027 med 1% (plus indexhöjning).  Att sänka skatter, brista i underhåll under lång tid, gå med kommunal vinst på flertalet miljoner och sedan höja avgifter likt detta är fel väg att gå.  Kommunala medel ska användas till alla och envar. Det livsviktiga vattnet är till för alla. Vi yrkade avslag och reserverade oss mot beslutet.

Avgiftshöjning för Trollabadet och Hanaskogsbadet låg på förslag. Vi menar på att de föreslagna höjningarna slår främst mot barnfamiljerna och vår politik ska gynna så många som möjligt till att ha en aktiv fritid. Den föreslagna höjningen skulle kunnat täckas av skattemedel istället. Vi yrkade avslag. Avgiftshöjningen gick igenom.

Vänsterpartiet var det enda parti som röstade avslag på de tre förslagen!

Kommentarer är avstängda.