Mötestider

Mötestider

Januari 2020

12:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

27:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Februari 2020

9:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

24:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Mars 2020

8:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

15:e ÅRSMÖTE kl. 16:00 i ABF-lokalen.

22:e Medlemsmöte kl. 16:00 i ABF-lokalen.

April 2020

12:e Styrelsemöte kl. 18.00 i ABF-lokalen.

27:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Maj 2020

10:e Styrelsemöte kl 18:00 i ABF-lokalen.

25:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Juni 2020

7:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

15:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

6:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

14:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

Oktober 2020

4:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

19:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

November 2020

8:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

23:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

December 2020

6:e Styrelsemöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.

14:e Medlemsmöte kl. 18:00 i ABF-lokalen.